L’espai que ocupa la fàbrica Cosme Toda va ser utilitzat com a fàbrica de material bèl·lic al llarg de la Guerra Civil. Les galeries subterrànies de les quals s’extreia el material per a la indústria ceràmica van ser reconvertides en polvorí. De fet, al 1937 es va produir una gran explosió al complex de Cosme Toda, causada pels dipòsits de trilita, més coneguda com a TNT.

A la primera setmana de desembre de 2019, iniciades les primeres excavacions, van sorgir galeries subterrànies que podrien haver estat utilitzades com a polvorí al llarg de la Guerra Civil. El desconeixement de que encara poguessin albergar més restes d’obusos, pólvora i munició posava en perill als veïns i veïnes.

Cuatre mesos després, al mes d’abril de 2020, es van trobar 63 nous projectils (sense càrrega explosiva) que posen en dubte, novament, la seguretat de la zona. Si al desembre ja es van realitzar prospeccions amb georadar i des del Govern de la ciutat se’ns va dir que no es constatava la presència de més artefactes explosius, ens preguntem què i qui ha fallat tenint en compte aquest nou material que s’ha trobat a l’espai de la fàbrica Cosme Toda.

I una qüestió important a la què volem fer referència té a veure amb l’augment de la pressió demogràfica, provocada per un projecte urbanístics que preveu la construcció de 885 habitatges. La massificació que suposarà el pla projectat a l’espai de Cosme Toda entra en contradicció amb un dels principis de la anomenada ‘nova normalitat’: assegurar la distància de seguretat entre ciutadans i ciutadanes.

Per aquestes raons des de l’Hospitalet En Comú Podem demanem que es paralitzin les obres de forma immediata, donat que existeix el risc de que s’hi trobin més artefactes explosius de la Guerra Civil i puguin resultar perjudicials pels veïns i veïnes que viuen al voltant.