El 25 de novembre és un dia de lluita contra totes les violències de gènere. Nombroses entitats de dones surten al carrer per denunciar la violència masclista d’una societat patriarcal que tracta de sotmetre a les dones en totes les facetes de la seva vida. La cruel realitat és que ens estan matant i no podem oblidar a les 52 companyes que han estat assassinades aquest any 2019, ni oblidem a les 1.027 des de que es va començar a comptabilitzar l’any 2003, ni a totes aquelles que han assassinat al llarg de la història.

La violència de la societat patriarcal també es manifesta en la cosificació i mercantilització del cos de les dones per decidir sobre la maternitat o llibertat sexual i afectiva. A l’àmbit laboral, imposant salaris més baixos, major precarietat, dificultat per arribar a cotitzacions que ens permetin accedir a pensions dignes i com a conseqüència, risc de patir exclusió social davant situacions de vulnerabilitat.

Necessitem polítiques públiques que no ens discriminin per ser dones, institucions que defensin els nostres drets amb dotacions econòmiques per a la realització de polítiques destinades a eradicar la desigualtat de gènere. Necessitem que la nostra societat s’impregni de contingut feminista, de dones i homes que lluitin per la justícia de gènere i per una societat sense violències masclistes.

Ana González
Diari LH Desembre