L’Hospitalet pateix greus mancances a la qualitat educativa pública. L’augment constant de ràtio d’alumnes per classe i la falta de mitjans humans, materials i d’espai per atendre adequadament les necessitats educatives dels nostres nens i nenes, evidencia que a la nostra ciutat existeix una situació d’emergència educativa.

El constant creixement de la població de L’Hospitalet per la projecció indiscriminada de noves promocions immobiliàries sense planificació prèvia de serveis públics fonamentals com escoles bressol, de primària, instituts, centres de salut i hospitalaris; l’arribada de nous veïns i veïnes pels efectes de la immigració així com el trasllat constant de veïnatge d’altres municipis, incrementen la saturació dels serveis ja existents i provoquen gran inestabilitat.

Aquesta situació de sobreocupació a les aules dels centres educatius públics de primària i secundaria ha estat denunciada per la FAPAC i CCOO en roda de premsa i amb la presentació d’una moció aprovada pel Ple.

Recolzem la denúncia d’aquesta situació injusta així com la demanda de construcció de nous centres escolars, de l’eliminació de barracots, de l’escolarització amb atenció específica dels alumnes amb necessitats educatives especials i d’incrementar el nombre de professionals dels serveis educatius, entre d’altres mesures per garantir una educació pública i de qualitat dels nostres nens i nenes.

Butlletí ECP Febrer