La cruesa de la pandèmia de la Covid-19 ha demostrat la fragilitat del sistema públic de salut, que durant dècades ha estat saquejat, minvat i privatitzat sistemàticament per governs de dretes neoliberals. Però també ha demostrat que només enfortint els serveis públics de tots i totes es podrà fer front a una contingència d’emergència sanitària i social com la que encara patim.

L’arribada de la vacuna al desembre va suposar un punt d’esperança per combatre aquesta pandèmia, així com el fet que els criteris públics per la seva aplicació i distribució fossin en funció de l’afectació de la població més vulnerable o d’exposició al virus i sense cap mena d’influència privada segons capacitat econòmica.

A Catalunya, on la Generalitat té plenes competències en Sanitat, no ha estat prou àgil en la seva aplicació. De la primera remesa de 60.000 vacunes les primeres setmanes únicament s’havien administrat el 13% de les previstes. En una situació tan greu de pandèmia en la qual immunitzar el màxim de població resulta vital, és incomprensible que prèviament no s’hagi planificat un mètode i una campanya intensiva de vacunació per arribar a un major nombre de persones. Resulta injustificable i per això demanem al Departament de Salut que dediqui els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris per administrar les vacunes de manera intensiva per tal d’assolir els objectius de contenció de la pandèmia. És la seva responsabilitat i li exigim agilitat i eficiència en les seves competències.